Flere beregningsmodus i samme turen

Dersom du har en tur med f.eks. en kort gåtur innimellom kjøring, kan du be cachetur.no beregne gåturen som en gåetappe.

Det gjør du ved å åpne hurtigredigeringsverktøyet for veipunktet gåturen starter fra, og velg "Endre til ny fotgjengerberegning fra og med dette veipunktet".

Du må også endre tilbake til bilberegning på første veipunkt etter gåturen igjen. For å få kjøreruta rett beregnet, bør du starte og slutte gåturen med parkeringskoordinater.

Når du har flere rutetyper i en tur, vil de skilles med ulik farge på kartet. Du kan også slå av og på de ulike etappene etter behov.

Turens ruteinfo vil også vise informasjon for alle etappene.