Sortering av veipunkter

Sorteringsverktøyet finner du under menypunktet Endre tur → Sorter/prioriter veipunkter.

Husk at du lagre endringene før du forlater siden


Sorter alfabetisk

Når du benytter Sorter alfabetisk blir veipunktene sortert alfabetisk etter veipunkt-/cachenavn.

Sorter etter avstand fra start

Når du benytter Sorter etter avstand fra start vil veipunktene sorteres etter avstand (i luftlinje) fra første veipunkt.

Tekstveipunkter (veipunkter uten koordinater) vil alle havne øverst når du bruker dette verktøyet.

Sorter manuelt

Sorter manuelt ved å dra i radene, og slipp de der du vil ha de. Du kan også markere grupper, og flytte hele grupper.

Sorter automatisk

Les mer om automatisk sortering her.