Markering av tur som kladd

Alle turer på cachetur.no kan markeres som kladd.

Beregnet bruk

Hvis du har et utkast til en tur klart, men du ikke vet når turen blir, kan du markere den som en kladd.

Når turen er markert som kladd, blir turdatoen ignorert, og turen blir derfor ikke avsluttet når sluttdatoen er passert.
Du bør fjerne markeringen for kladd så snart du vet når turen skal være.
Kladd er ikke beregnet for bruk på turer som aktivt planlegges.

Begrensninger

Når en tur er markert som kladd, får den lav prioritet i systemet.
Den vil som oftest havne i bunn av alle lister, og noen ganger ikke dukke opp i det hele tatt (offentlige lister).

Cachedata vil leses inn mye sjeldnere, og data i turen er derfor ikke å regne som oppdatert. Det påvirker også automatiske varsler ved endringer i cachedata.

En del annen funksjonalitet, som utskrift, turpakkegenerering og lignende er også deaktivert for turer som er markert som kladd.

Du vil få en advarsel på alle turer som er markert som kladd: