Beskrivelse i utskrift

Mange ganger kan det være nyttig å inkludere hele, eller deler av, beskrivelsen til en cache i utskrifter fra cachetur.no. Spesielt for earthcacher, virtuelle, letterbox hybrid og multier. Noen ganger ønsker man å legge til tilleggsinformasjon også.

Det kan man gjøre ved hjelp av funksjonen "Beskrivelse i utskrift".

Legge til beskrivelse

For å legge til hele eller deler av beskrivelsen, trykker du på "Beskrivelse i utskrift" i veipunktmenyen.

Der kan du enten skrive inn den infoen du selv vil, eller du kan kopiere hele cachens beskrivelse, og gjøre nødvendige endringer (som f.eks. å ta vekk ting du ikke trenger, legge inn oversettelser osv).

Trykk på knappen "Kopier beskrivelse fra cache" om du ønsker å kopiere cachens beskrivelse. Når du er ferdig, lagrer du med "Lagre"-knappen.

Veipunkter som har beskrivelse registrert, vil få dette lille ikonet i lista: 

Inkludere beskrivelsene i utskrift

For at beskrivelsene skal komme med, må du aktivere valget "Utskriftsbeskrivelser" i utskriftsdialogen.