Flytting av veipunkter

Du kan flytte veipunkter mellom turer og lister du har redigeringsrettigheter til. Kan være nyttig f.eks. når du oppretter en deltur og vil flytte cacher fra hovedturen.

Velg «Flytt veipukter» under «Endre tur» for å flytte veipunkter.


Hvis du vil velge flere veipunkter etterhverandre, kan du trykke på den første, holde shift inne, og så trykke på den siste du vil ha med. Da blir alle mellom markert automatisk.

Cachene du flytter beholder korrigerte koordinater, kommentarer og prioritet.