Redigering direkte i veipunktlista

Legg til veipunkter

Du kan raskt og enkelt legge til et veipunkt ved å trykke på knappen "Legg til", som du finner på toppen og i bunn av veipunktlista.

Slett et veipunkt

Har du lagt til et veipunkt for mye, så kan du slette det direkte fra lista også. Trykk på slett i veipunktmenyen.

Hurtigredigering av veipunkt

Når du beveger musa over kommentarfeltet til et veipunkt i veipunktlista, får du opp et redigeringsikon (om du har redigeringsrettigheter).

Trykker du på det får du opp en hurtigredigeringsboks.

Her kan du legge til/endre kommentar, korrigere koordinater, endre prioritet, sette en manuell stopptid (som overstyrer den beregnede stopptiden), velge om veipunktet skal ekskluderes fra ruteberegning og velge synlighet for veipunktet.

Dette er f.eks. enkleste måten å ekskludere cacher fra ruteberegningen, når du har problemer med å få generert en rute.

Sorter cachene direkte i lista

Det er også mulig å sortere veipunktene direkte i lista, det gjør du ved å ta tak i delen der nummeret står (helt til venstre) og så dra den dit du vil ha den. Når du er ferdig med å sortere må du trykke «Lagre sortering» øverst i høyre hjørne.