Innsettingspunkt for nye veipunkter

Nye veipunkter kan registreres på flere måter. Legges de inn via kopiering/flytting, ved hurtigregistrering direkte i veipunktlista eller via eksterne tjenester (Cacheturassistenten eller GSAK f.eks.), havner de som regel i bunnen.

Cachetur.no lar deg bestemme selv hvor i turen/lista du ønsker at nye veipunkter skal legges inn.

En liten understrek under veipunktnummeret og en blå stiplet linje angir gjeldende innsettingspunkt (nye cacher settes inn mellom de to veipunktene).

Hold musepekeren over for å se instruksjoner:

Ved å dobbeltklikke på et av veipunktnummerne, setter du nytt innsettingspunkt (forutsatt at du har redigeringsrettigheter).

Dobbeltklikker du en gang til, nullstilles innsettingspunktet til bunnen av lista.


Endring (via Endre tur→Endre turinfo/Veipunkter), sortering og sletting av veipunkter vil nullstille innsettingspunktet.