Kopiere veipunkter fra en turmal til en tur eller liste

I tillegg til at du kan opprette en ny tur basert på en turmal, kan du også kopiere veipunkter fra en turmal til en eksisterende tur eller liste.

Dette kan være praktisk om du f.eks. ønsker å hente cacher fra flere ulike turmaler, eller om du bare ønsker å ha hele eller en del av en turmal med i en eksisterende tur.

For å kopiere veipunkter fra en turmal, trykker du på "Kopier veipunkter" i turmalmenyen.

På neste side velger du først hvilken tur eller liste du ønsker å kopiere til.

Så velger du veipunktene, og til slutt trykker du "Kopier markerte veipunkter" for å kopiere de valgte.

Hvis du vil velge flere veipunkter etterhverandre, kan du trykke på den første, holde shift inne, og så trykke på den siste du vil ha med. Da blir alle mellom markert automatisk.

Veipunktene blir nå kopiert, og du får opp en bekreftelse som lar deg enkelt navigere til turen/lista du kopierte til.