Markdown

Vi støtter Markdown for formatering av turbeskrivelser, kommentarer, supporthenvendelser ol.

Automatisk formatering

Cachetur.no formaterer automatisk følgende:

 • Linker: får automatisk ikon og tittel (du limer kun inn URL-en)
 • Ditt eget brukernavn: blir automatisk uthevet
 • GC-koder: GC-koder blir automatisk linket til cachesiden, og får også typeikon hvis cachen ligger i databasen vår
 • Smileys: standard smileys konverteres automatisk til bilder

Enkel formatering

 • _kursiv_ / *kursiv* = kursiv tekst
 • **fet** / __fet__ = fet tekst
 • ***fetkursiv*** / ___fetkursiv___ = fet kursiv tekst
 • ~~strikethrough~~ = strikethrough

 • --- = rett linje
 • `kodesnutt` = 

Sitater

Sitater startes med >

F.eks.
> Dette er
et sitat

Som blir:

Lister

Lister kan startes med *, -, + eller 1.

Du kan også kjede de, f.eks. slik:
1. Punkt 1
* underpunkt 1
* underpunkt 2

Som blir:

 1. Punkt 1
  • underpunkt 1
  • underpunkt 2

Tabeller

| header 1 | header 2 |
| -------- | -------- |
| cell 1.1 | cell 1.2 |
| cell 2.1 | cell 2.2 |
| header 1 | header 2 | header 2 |
| :------- | :------: | -------: |
| cell 1.1 | cell 1.2 | cell 1.3 |
| cell 2.1 | cell 2.2 | cell 2.3 |