Hvordan autentisere og ta i bruk cachetur.no


Registrere bruker

Start med å fullføre registreringsveiviseren, det kan være lurt å velge samme brukernavn som du har på geocaching.com. Vær oppmerksom på at brukeren din ikke opprettes før du har bekreftet e-postadressen din med å skrive inn koden du mottar.

Autentisere mot geocaching.com

Før du kan bruke cachetur.no må du autentisere deg med geocaching.com-kontoen din.

Trykk på den blå «Autentiser»-knappen.

Når du trykker igjen vil du bli tatt videre til geocaching.com, hvor du må logge inn hvis du ikke allerede er innlogget. Etter du har logget inn, eller hvis du allerede er innlogget, blir du tatt til autentiseringssiden.

Trykk på Allow Access for å fortsette. Du har nå autentisert cachetur.no, og blir tatt til Dashbordet ditt.