Samarbeid og synergier

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å samarbeide med andre organisasjoner, tiltak, eventer og arrangementer i cachemiljøet.

Vi har en stor tro på at samarbeid gjør oss alle sterkere, og gir miljøet et samlet sett bedre tilbud.