Turtyper

Når du oppretter en ny tur, kan du velge hvilken turtype den er. Turtypen brukes blant annet under generering av ruter.

Fottur

Brukes når du hverken har bil eller annet. Ruting gjøres i fotgjengermodus.

Biltur

Brukes når størsteparten av ruta skal kjøres med bil. Ruting gjøres etter raskeste kjørbare vei.

Sykkeltur

Brukes når hovedtransportmidlet er sykkel. Ruting gjøres i sykkelmodus.

Skitur

Brukes når hovedtransportmidlet er ski. Ruting gjøres i fotgjengermodus.

Båttur

Brukes når hovedtransportmidlet er båt. Ruting gjøres i fotgjengermodus.

Langtur   Ikke lenger i bruk

Brukes på lengre turer, gjerne med fly. Ruting gjøres i fotgjengermodus.