Veipunktmenyen

Fra sommeren 2017 er alle funksjoner knyttet til et veipunkt flyttet fra detaljvisningen til en egen veipunktmeny.

Menyen finner du ved å trykke på knappen med et pil-ikon, til høyre i veipunktet. Menyen tilpasser seg etter typen veipunkt, og typen cache (når veipunktet er en cache).