Anbefalt bruk av turer

Turtyper/oppbygning


Dagstur (enkel)Sammesatt dagstur (ulike deletapper)Tur over flere dager
Få veipunkter/kort avstandBruk en ordinær tur, med egnet turtypeVurder om det er behov for å opprette delturer, med en deltur per turtypeVurder å opprette delturer, gjerne en deltur per dag
Mange veipunkterBruk overskrifter til å gruppere cacher, om nødvendigOpprett delturer, bruk korrekt turtype på hver delturOpprett delturer, gjerne en deltur per dag


Arbeidsflyt


GenereltAlene på turFlere på tur
Før turen
  • Benytt grupper for å automatisk invitere folk, eller inviter turdeltagere manuelt
  • Benytt kommentarer til å diskutere ting som overnatting, transport etc.
  • Vurder behovet for å opprette lister, for å f.eks. samarbeide om å løse mysterier
  • Foreslå datoer, dersom turdato ikke er bestemt
  • Tildel rettigheter til turdeltagere som skal bidra
Underveis på turen

Etter turen