Lenkesamling for turer

På alle turer har du muligheten til å legge inn nyttige lenker i en lenkesamling. Lenkesamlingen er synlig for alle som har tilgang til turen.

Det gjør du fra menypunktet "Lenker" i turmenyen.

Lenkesamlingen vil vise lenker registrert direkte i turen, og i delturer.

Legge til en lenke

For å legge til en lenke, trykker du på "Legg til"-knappen.

Fyll inn detaljene, og trykk "Lagre".

Merk: du må ha redigeringsrettigheter for å kunne legge til lenker.

Redigere en lenke

For å redigere en lenke, trykker du på det blå redigeringsikonet  helt til høyre.

Gjør nødvendige endringer, og trykk "Lagre" for å lagre endringene.

Merk: du kan kun redigere lenker som tilhører turen du er på. Lenker registrert i delturer, må redigeres i delturene.