Utskrift av en tur

Mange av oss har nok sett bilder på facebook og blogger av en cachetur utskrift

titi89 logger Frankrikes eldste cache

Selve utskriften er meget enkel å lage.Vi tar ganske enkelt inne i turen og trykker på skriv ut knappen

I neste vindu velger vi de alternativene vi vil ha med i utskriften, her kan man prøve og feile seg selv litt frem, siden skriv ut knappen generer et forhåndvisnings bilde

Er vi fornøyd så klikker vi på skriv ut knappen oppe til høyre, og vi har papir over cacheturen til å ta med oss

Seksjoner i utskriften

1 Her vises turbeskrielsen som du har laget

2 Bokser der du kan enkelt markere om det ble funn,dnf etc

3 Attributter

4 Hint

5 Sol opp og ned

6 Cache navn, gckode og type/ikon

7 Cache størrelse og D/T

8 Cache nr 1 av xx på denne turen

9 Navn på utlegger

10 Utleggsdato, og dato for siste logg

11 Koordinater og fylke/kommune

12 Viser de 10 siste loggtypene på cachen

13 Indikerer favorittpoengog  Jo høyere tallet bak, jo høyere er sannsynligheten for at dette er et cache som vil stikke ut fra massene. Den er basert på cachetype, cachestørrelse, favorittpoeng osv Høyde over havet

14 Avstand fra forrige cache i luftlinje langs vei, Tid fra forrige cache, og estimert stopp tid ved cachen i minutter vises i parenteser