Flagging av kommentarer

Noen ganger legges det inn kommentarer på en tur som omhandler noe du ikke må glemme. Kanskje er et noe som skal gjøres, noe som skal huskes etc.

Slike kommentarer kan du flagge. Det gjør du ved å holde musepekeren over feltet helt til høyre i kommentaren. Da kommer et grått flagg opp.

Når du trykker på det, skifter flagget farge, og blir stående.

Du kan fjerne flagget igjen ved å trykke en gang til.

Du finner en oversikt over alle dine flaggede kommentarer under brukermenyen din, og punktet Flaggede kommentarer.

Flagging av kommentarer er personlig. Dine flagg er kun synlig for deg.