Fordeling av kostnader etter en tur

Når man er flere på lengre cacheturer blir det ofte til at det er kostnader som skal deles på flere. Da kan du med fordel benytte skjema for deling av kostnader, som du finner under Ressurser.

Når turen er over kan du benytte en rykende fersk ny funksjon for fordeling av kostnader på cachetur.no.

Alle turer som har startet eller er avsluttet har en knapp som denne: 
Trykk på den for å komme videre til siden for deling av kostnader for turen.

Her finner du også et eget kommentarfelt, som f.eks. kan brukes til å si ifra når du har betalt din andel.

For å legge til en kostnad, trykker du på «Registrer ny kostnad», og fyller ut skjemaet som kommer frem.

Noen ganger skal kostnadene fordeles skjevt, f.eks. fordi den ene parten i et par skal betale for begge, eller fordi noen bare har vært med på halvparten av turen. Det løses ved å justere fordelingen.

Når alle kostnader er registrert vil cachetur beregne hva folk har til gode eller skylder. Til slutt vil cachetur foreslå hvordan det kan gjøres opp på en optimal måte.

For å se hvor stor andel som er beregnet på hver enkelt kostnad, trykker du ganske enkelt på kostnaden i lista. Da vil du få opp en oversikt som den du ser under her.

Dersom du angir beløp i annen valuta (du må da oppgi beløp både i annen valuta og i NOK), vil du kunne få opp kursen ved å holde musepekeren over beløpet.