Delturer

Delturer er kjekt hvis du f.eks. i løpet av en helg skal ut på en tur som inneholder f.eks. både en kjøreetapper og gåetapper. Da kan hver enkelt deltur settes opp med rett turtype, og anbefalte ruter genereres basert på det.

Ting som er greit å vite

  • En deltur arver alle inviterte og påmeldte fra hovedturen, men du kan invitere flere til en deltur
  • Gruppetilknytning og alle tildelte rettigheter arves også fra hovedturen
  • Delturer indikeres i veipunktlisten til hovedturen, med direkte link til delturen
  • En deltur kan ikke ha andre delturer

Opprettelse av og konvertering til delturer

For å opprette en ny deltur, oppretter du en ny planlagt tur som vanlig og velger hvilken hovedtur du ønsker å knytte den til under seksjonen «Opprett som deltur» 

Turen vil da bli opprettet som en deltur, og lagt til i veipunktlista til den valgte hovedturen.

For å konvertere en eksisterende tur til en deltur, må du først sørge for at turen ikke har noen påmeldte. Så trykker du på Endre tur -> Konverter til deltur: 

På neste side velger du hvilken hovedtur du vil legge delturen under:

Turen blir da konvertert til deltur, og lagt til i veipunktlista til hovedturen.

Visninger

Delturer indikeres i veipunktlista, med direkte link til selve delturen:

Delturen har direkte link tilbake til hovedturen:

Arvede påmeldinger indikeres med eget ikon i oversikten over påmeldte: