Autoprioritet

Ved hjelp av verktøyet «Autoprioritet», kan du enkelt sette prioritet på cachene i en tur, basert på et sett regler (som du kan justere fritt).

Nå også mulighet til å autoprioritere cacher som er lagt ut mellom 2000 og 2002, for å hjelpe med å fylle Jasmer matrisen

Verktøyet finner du under «Endre tur» og «Prioriteringsverktøy».