Les korrigerte koordinater fra cachenotater til en tur

Mange bruker feltet for notater på cachesiden på geocaching.com til å lagre nyttig informasjon, som f.eks. korrigerte koordinater.

Dersom du har lagret koordinatene i desimalminutter, og har aktivert innlesning av cachenotater, kan du bruke funksjonen "Les korrigerte koordinater fra cachenotater" til å hente koordinatene inn i en tur.

Du finner verktøyet under "Endre tur" i turmenyen.

Du vil få opp en liste med alle cacher i turen som du har lagret et notat for.

Dersom cachetur.no klarer å detektere koordinater i notatet, vil de vises i boksen til høyre.

Har du allerede korrigerte koordinater for cachen i turen din, vil et valg for å beholde de eksisterende vises først.

Finner cachetur.no flere koordinater (f.eks. når du har angitt parkeringskoordinater), vil de dukke opp i samme rekkefølge som de er lagt inn i, med den første automatisk valgt.

Du kan også velge å ignorere koordinatene på en cache, om du ønsker det.


For å lagre koordinatene til turen når du er ferdig, trykker du på "Lagre valgte".