Personal Cache Note

Cachetur.no kan importere brukernotater/Personal Cache Note fra geocaching.com. Men for at det skal gjøres, må du aktivere det i brukerinnstillingene dine.

Når valget er aktivert, vil cachetur.no lese inn brukernotatene dine. Merk at dette kan ta litt tid om du har mange cacher i planlagte turer.

Notatene vil oppdateres automatisk hver 12. time.

På cacher du har lagret notater på, vil notatet havne rett over cachebeskrivelsen i detaljvinduet:

Hvis valgt i utskriftsdialogen, vil notatet havne på samme plass som kommentarer lagt til på cachetur.no.