Mine funnede cacher indikeres ikke riktig

Hvis dine, eller andre sine, funnede cacher ikke markeres som funnet i turer, lister etc, kan det være flere grunner til det.

Cachetur.no leser inn funnlogger fra geocaching.com sitt API i bakgrunnen, og her er noen ting som er greit å vite:

  • API-et er ikke beregnet for dette, det er ikke noe enkel funksjon for å hente alle logger
  • Har du mange slettede logger, kompliserer dette innhentingen (og kan føre til at cachetur.no ikke klarer å få med seg alle loggene dine)
  • Logger du ikke i kronologisk rekkefølge, kompliserer dette innhentingen (og kan føre til at cachetur.no ikke klarer å få med seg alle loggene dine)
  • Logger kan kun hentes inn så lenge du har en aktiv og autentisert brukerkonto, hvis din tilgangstoken utløper, stopper innhentingen (alle deltagere i en tur må altså være autentisert for at funn skal vises korrekt)


Dersom loggene dine har kommet i usynk, kan du sende inn en kontaktforespørsel, så kan vi starte en ny innlesning for deg.