Beregning av optimal rute mellom cacher

Ruteberegning gjøres via Google Maps API, og har visse begresninger. Du kan kun gjøre et begrenset antall oppslag i døgnet. Siden utregningen av den optimale ruten skjer på din maskin, vil kompliserte ruter kunne bli for krevende til at du kan beregne en optimal rute. I tillegg vil det ikke være mulig å beregne ruter for turer med mer enn 50 veipunkter.

Men i mange tilfeller vil verktøyet fungere, og du finner det ved å navigere til «Endre tur» -> «Sorter/prioriter veipunkter».

Velg veipunkter først

Før du kan beregne optimal rute, må du velge hvilke veipunkter du ønsker å beregne rute for. Det gjør du ved å trykke på "Marker" i veipunktliste.

Når du har markert veipunktene du ønsker å markere, trykker du på "Bruk markerte veipunkter". 

Velg beregningsmetode

Når du har valgt veipunktene, trykker du på "Kalkuler (luftlinje)" eller "Kalkuler (ruting langs vei)".

Luftlinje

Luftlinjeberegning lar deg beregne optimal rute basert på avstand i luftlinje.

Denne fungerer best for cacher som ikke ligger i en stor klynge, men heller på en lang rekke.

Den fungerer også for veipunkter utenfor vei.

Ruting langs vei

Ruting langs vei, gir deg en mer korrekt rute på steder hvor kjøreretning, småveier, stengte veier etc. utgjør en stor forskjell. Den tar også hensyn til tiden det tar.

Ruting langs vei gjøres via Google Maps, og har du cacher som ikke ligger langs rutbar vei med, vil ikke rutingen fungere.

Beregning og sortering

Når beregningen har startet, vil en fremdriftsindikator og en statusboks vise hvor lang tid som gjenstår.

Når beregningen er ferdig, vil du få opp den optimaliserte ruten (ingen rute vises for luftlinjeberegning, kun veipunktene).

Trykk på «Sorter veipunkter etter optimal rute» for å automatisk sortere veipunktene nedenfor.Merk: ingenting lagres før du trykker «Lagre»