Beregning av ankomsttid

Cachetur.no kan hjelpe deg å beregne estimert ankomsttid for hvert veipunkt. For å aktivere dette, må du fortelle cachetur.no når du forventer å ankomme første veipunkt (eller i det minste det første veipunktet du ønsker å starte beregning av ankomst fra).

Spesifiser ankomsttid / overstyr beregning

For å spesifisere starttid, eller overstyre beregningen for hvilket som helst veipunkt i turen (du kan gjøre dette så mange ganger du ønsker), må du åpne hurtigredigeringsboksen, og skrive inn en verdi i feltet for overstyring av ankomsttid.

Pass på at du bruker formatet hh:mm (i 24-timers format, selve estimatet blir vist i ditt spesifiserte tidsformat).

Dersom du overstyrer beregningen, vil cachetur.no fortsette beregningen basert på den overstyrte verdien.

Hvordan vi beregner ankomsttid

Den første (eller siste) ankomsttiden spesifisert av deg brukes som grunnlag, så legges den beregnede kjøre/gå/sykkel-tiden til i tillegg til den estimerte stopp-tiden (eller din overstyrte stopp-tid).

Visning av beregnet ankomsttid direkte i veipunktlista

Når aktivert, vil du enkelt se beregnet ankomsttid direkte i veipunktlista.

I eksemplet over, er den første tiden den som er manuelt overstyrt. Det indikeres med et annet ikon, og fet skrift.

Dersom turen går over midnatt, blir dette indikert med et skifte i bakgrunnsfarge.

Alle klokkeslett vises i veipunktets lokale tidssone.

Tidssoner

Vi tar hensyn til tidssoner i alle beregninger, og tiden som vises er alltid i lokal tid for veipunktet.

Tidssoneskifte blir indikert med et Tardis-ikon, og antallet timer (negativ når du beveger deg tilbake i tid).

Ankomsttid på utskrifter

Beregnet ankomsttid vil vises på utskrifter, dersom du bruker standardmalen.