Beregning av rute for turer

Alle turer får automatisk generert rute via Graphhopper og OpenStreetMap.

Ruteberegning gjøres basert på turtype, slik at f.eks. en sykkeltur, vil være optimalisert for nettopp sykler. Ruter beregnes etter den rekkefølgen cachene ligger i turen, det er ingen automatisk optimalisering her.

På turer som har rute beregnet, vil den vises på kartet istedet for luftlinjestrekene. Du kan veksle mellom rute og luftlinjestreker (eller du kan ha begge to på samtidig) i kartmenyen.

Under oppsummeringen har det kommet en ny seksjon, hvor ruteinfo vises.

I tillegg vil det på hver enkelt cache i veipunktlista, indikeres avstand og tid fra forrige, i detaljvisningen.

OpenStreetMap

Kartdataene som brukes som grunnlag for Graphhopper sin ruteberegningsmotor, kommer fra OpenStreetMap.

Kvaliteten varierer fra sted til sted, men er mange steder veldig god.

Det som er viktig å vite, er at dersom du syns det er dårlig kvalitet, kan du selv bidra til å gjøre det bedre!

Du kan lese mer om hvordan du bidrar her og på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners'_guide

Innstillinger

Du kan velge om rute skal beregnes for cacher med forskjellig prioritet, om du ønsker å beregne stopptid for ekskluderte cacher, bomveier og vekting i turen via "Endre tur→ Endre turinfo/veipunkter" og instillinger