Send Field Notes

OBS

Dette skriptet er fortsatt i en testfase, alt bruk er på eget ansvar, forvent feil og mangler

Ved å importere samme fieldnotes flere ganger, oppdaterer ikke cachetur eksisterende data, men legger til dobbelt. Og det er ikke mulig å fjerne opplastede fieldnotes selv.

Dersom fieldnotene inneholder "spesial tegn" som : Æ,Ø og Å MÅ GEOCACHE_VISITS.TXT FILEN VÆRE UTF-8 KODET


Dette skriptet lar deg sende cacher fra Publish Logs i GSAK til Turboka på cachetur.no

Makroet er en del av cachetur makroet som du finner her her: https://gsak.net/board/index.php?showtopic=33269

Og opplastede feltnotater kan da brukes sammens med Turlogg-funksjonen til cachetur

For å bruke makroet må du åpne cachetur makroet i GSAK og velge Send Fieldnotes knappen

 Seq fra: og Seq til refererer til sekvens nummer som loggene våres får i publiser logger funksjonen til GSAK

I mitt tilfelle så ønsker jeg å sende over sekvenser som angitt

Obs. Dersom du logger litt hulter til bulter og det ligger cacher innimellom disse sekvensene som ikke tilhører turen, så bør du dele opp sekvensene, da det å sende disse til cachetur.no ikke kan angres, og feltnotatene ikke kan redigeres på cachetur

Samt at alle notater du har lagt til på din GPSr enhet etter funn vil også komme med, dersom du ikke fjerner disse i GSAK publiser logger 

 Ok melding mottatt i makroet etter at jeg har sendt..

Vi går nå inn på cachetur og vår tur, velger Turboka  og finner feltnotatene nederst på siden

Og vi legger merke til at vi på siden da får en ekstra overskrift Statistikk i bunnen