Importering av cacher fra GSAK

Dette er en del av Makropakken for GSAK. Hvis du ikke har installert den må det gjøres først.


Start makroen cachetur.no slik at startmenyen kommer opp, men før du gjør det må du ha klargjort det du skal sende. Skal du sende bare en cache må den cache være aktiv og skal du sende flere må de være filtrert ut på forhånd før du starter cachetur.no makroen. 


I startmenyen velger du "Send cacher til tur" og får opp dette vinduet:

Her er det viktig at du først forsikrer deg om at riktig tur/liste er valgt. Deretter velger du om du bare skal sende den cachen som er aktiv i GSAK ("Bare denne cachen") eller alle cachene i det aktive filteret. ("Alle i dette filteret"). Til slutt trykker du "Send til cachetur.no".

Cachene blir nå sendt til turen/listen du har valg på cachetur, og vil havne enten i bunn av turen, eller der du har valgt de skal ved å bruke funksjonen Innsettingspunkt for nye veipunkter.