Importering av cacher fra PQ på geocaching.com

For å importere cacher fra en av dine egne PQ-er på geocaching.com til en tur, velger du «Endre tur» og så «Importer fra PQ».

På neste side velger du hvilken PQ du vil importere fra, og så trykker du «Importer».

Når cachene er ferdig importert får du denne meldingen:

Merk: Bruk denne funksjonen med forsiktighet. Importering av store mengder cacher vil kreve en manuell sorteringsjobb.