Hvordan skjuler jeg et varsel på min tur?

Cachetur.no genererer varsler i en tur f.eks. når det er en feil i ruteberegningen, når du har duplikate cacher i turen etc.

Dersom du ønsker å skjule disse, trykker du bare på knappen Marker som lest/skjul

Du kan også skjule ett og ett varsel fra samlesiden for varsler.