Registrer ny bobilplass

For å registrere en ny bobilplass, trykker du på "Registrer ny bobilplass" på forsiden for bobilplassene (med verdenskartet).

Du starter med å fylle ut navn på stedet (hvis det er en Fricamping plass lager du et navn selv som beskriver stedet) og koordinatene.

Så velger du hva slags type plass du registrerer, og nederste del av registreringsbildet tilpasser seg til typen plass.

Uansett type er det et enkelt registreringsbilde slik at det ikke skal ta lang tid å registrere en ny plass.


Registrer så mye info som mulig og legg gjerne inn utfyllende beskrivelse i fritekstfeltet, men pass på at du har rettigheter til å bruke informasjonen du legger inn. (Ikke kopier rett fra andre oversikter.)

Når du er ferdig, trykker du "Lagre".