Finn koordinater / søk etter sted

Funksjonen for å finne koordinater/søke etter sted kan hjelpe deg å finne ting som parkeringskoordinater, koordinater til severdigheter, butikker, kjente steder etc.

Du kan enten klikke rett i kartet for å få opp koordinatene for det stedet, eller søke etter sted/adresse i søkefeltet.

Når du har funnet rette sted, kan du enten kopiere koordinatene til utklippstavla ved å trykke på knappen rett ved siden av koordintene, eller legge det rett inn i et nytt veipunkt på en tur/i ei liste.

Merk at både navn og koordinater må være valgt før du får lov til å legge til veipunktet.

For å søke etter et sted eller en adresse, bare begynner du å skrive i søkefeltet.

Det vil starte å dukke opp alternativer rett under. Når du har skrevet nok til at rette alternativ dukker opp, trykker du på det for å få koordinatene.

Navn og koordinater vil da også automatisk fylles inn i veipunkt-skjemaet.

Hvis ikke rett sted dukker opp, kan du prøve å legge på land (på engelsk). Steder som er innenfor kartutsnittet som vises, har prioritet i søket som gjøres.