Tvangsfjerne et gruppemedlem

Flere cacheforeninger bruker grupper for å samle sine medlemmer, og da kan det være nyttig å kunne fjerne gruppemedlemmer som ikke lenger er medlem i foreningen.

For å fjerne et gruppemedlem, trykker du på det røde krysset ved siden av brukernavnet.

Du vil da få opp en dialog hvor du kan skrive inn en melding til personen du fjerner, og velge om det skal sendes et varsel eller ikke (personen vil aldri få meldingen om varslet ikke sendes).

Når du trykker "Fjern", blir brukeren fjernet fra gruppa.