Marker delmål

Noen ganger kan det være at du trenger å være et sted til en gitt tid, f.eks. fordi du skal rekke et event, rekke ei ferje etc. Da kan det være mer nyttig å vite når appen beregner at du skal være fremme der, istedet for ved siste veipunkt.

Derfor kan du nå markere et veipunkt som et delmål. Trykk på de tre prikkene, og så Marker som delmål.

Da blir veipunktet markert som delmål, og statuslinja i bunn vil vise status og estimert ankomst på neste delmål (eller siste veipunkt som vanlig, etter du har passert delmålet). Delmålet blir også indikert med et flagg i lista.