Fjerne fullførte turer fra appen

Noen ganger så kan det være greit å "rydde" litt i listen over turer og rett og slett fjerne fullførte turer fra appen dette gjøres ved å dra fingeren over tur navnet fra høyre side mot venstre og vi får da opp en liten ekstra meny, hvor vi enten kan oppdatere data i turen med nye endringer fra cachetur.no, eller å slette turen fra appen (En sletting herfra sletter ikke turen på cachetur.no)