Åpne alle cacher i en tur i nye faner

Noen ganger kan det være at du har lyst til å åpne alle cacher i en tur i nye faner. Har du ikke lyst til det, trenger du ikke lese videre (wink)

For å gjøre det, kan vi gjøre et lite triks i JavaScript Console. For å få frem den, trykker du i de fleste nettlesere på F12. Da får du opp Developer Tools, som i Chrome ser slik ut:

Det kan også være at den er docket til høyre side av skjermen, men innholdet er likt. Under Console kan du skrive inn kommandoer selv. Dersom du limer inn følgende kodesnutt, og trykker Enter, vil cachene åpnes i nye faner:

$('a[href^="https://gc.link/GC"]').each(function(){window.open($(this)[0].href, '_blank');});


Dersom du bare får opp én cache, må du slå av Popup-blokkering. Det gjør du ved å trykke på det lille ikonet i enden av adresselinja, og så slå av blokkering: