Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

For å hjelpe oss med å importere cacher fra GSAK har  GorgonVaktmester laget en makro pakke som finnes her: https://gsak.net/board/index.php?showtopic=33269

Her laster du ned en fil av typen gskz, som lar seg åpne i gsak, og denne vil pakke ut makroet og filene det behøver.

Vi finner da igjenn makroet ved å følge bildene under.

Image RemovedImage Removed

Vi får da opp et nytt bilde. Her må vi først velge Administrer Accesstoken, for at GSAK skal vite hvem vi er på cachetur, vi fyller inn brukernavn og passord og trykker bestill.. (i mitt tilfelle så er dette allerede gjort, og makroet viser dette øverst)

Image RemovedImage Removed

Menyene lar oss enten hente cacher fra våre lister i cachetur, eller å sende cacher vi har filtrert frem til en allerede eksisterende tur på cachetur, vi velger hvilken tur i rullgardinen, og om det er bare den markerte cachen i GSAK, eller gjeldende filter.

Image RemovedImage Removed

Cachene blir nå sendt til turen Dette er en del av Makropakken for GSAK. Hvis du ikke har installert den må det gjøres først.


Start makroen cachetur.no slik at startmenyen kommer opp, men før du gjør det må du ha klargjort det du skal sende. Skal du sende bare en cache må den cache være aktiv og skal du sende flere må de være filtrert ut på forhånd før du starter cachetur.no makroen. 

Image Added


I startmenyen velger du "Send cacher til tur" og får opp dette vinduet:

Image Added

Her er det viktig at du først forsikrer deg om at riktig tur/liste er valgt. Deretter velger du om du bare skal sende den cachen som er aktiv i GSAK ("Bare denne cachen") eller alle cachene i det aktive filteret. ("Alle i dette filteret"). Til slutt trykker du "Send til cachetur.no".

Cachene blir nå sendt til turen/listen du har valg på cachetur, og vil havne enten i bunn av turen, eller der du har valgt de skal ved å bruke funksjonen Innsettingspunkt for nye veipunkter.