Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

For å registrere en ny bobilplass, trykker du på "Registrer ny bobilplass" øverst i bobilplassoversikten.

Image Removed

Inndatafeltene i siste seksjon vil tilpasse seg etter valgt type.

Image Removedpå forsiden for bobilplassene (med verdenskartet).

Image Added

Du starter med å fylle ut navn på stedet (hvis det er en Fricamping plass lager du et navn selv som beskriver stedet) og koordinatene.

Så velger du hva slags type plass du registrerer, og nederste del av registreringsbildet tilpasser seg til typen plass.

Uansett type er det et enkelt registreringsbilde slik at det ikke skal ta lang tid å registrere en ny plass.

Image Added


Registrer så mye info som mulig og legg gjerne inn utfyllende beskrivelse i fritekstfeltet, men pass på at du har rettigheter til å bruke informasjonen du legger inn. (Ikke kopier rett fra andre oversikter.)

Når du er ferdig, trykker du "Lagre".