Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

For turer der dato fortsatt er aktiv, må vi gå via Last ned/Eksporter

Og du kommer da hit, her kan du endre på f.eks beskrivelse for å gi cachere et bedre bilde av hva de kan forvente seg.

...