Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Velg «Flytt veipukter» under «Endre tur» for å flytte veipunkter.


Tip

Hvis du vil velge flere veipunkter etterhverandre, kan du trykke på den første, holde shift inne, og så trykke på den siste du vil ha med. Da blir alle mellom markert automatisk.

Cachene du flytter beholder korrigerte koordinater, kommentarer og prioritet.