Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Har du lagt til et veipunkt for mye, så kan du slette det direkte fra lista også. Trykk på den blå infoknappen for å utvide veipunktet, så trykker du på det røde krysset.Image Removedslett i veipunktmenyen.

Hurtigredigering av veipunkt

...