Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Er vi fornøyd så klikker vi på skriv ut knappen oppe til høyre, og vi har papir over cacheturen til å ta med oss

Seksjoner i utskriften

Image Added

1 Her vises turbeskrielsen som du har laget

2 Bokser der du kan enkelt markere om det ble funn,dnf etc

3 Attributter

4 Hint

5 Sol opp og ned

6 Cache navn, gckode og type/ikon

7 Cache størrelse og D/T

8 Cache nr 1 av xx på denne turen

9 Navn på utlegger

10 Utleggsdato, og dato for siste logg

11 Koordinater og fylke/kommune

12 Viser de 10 siste loggtypene på cachen

13 Image AddedIndikerer favorittpoengog Image Added Jo høyere tallet bak, jo høyere er sannsynligheten for at dette er et cache som vil stikke ut fra massene. Den er basert på cachetype, cachestørrelse, favorittpoeng osv Image AddedHøyde over havet

14 Avstand fra forrige cache Image Addedi luftlinje Image Addedlangs vei, Image AddedTid fra forrige cache, og estimert stopp tid ved cachen i minutter vises i parenteser