Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

For å legge til hele eller deler av beskrivelsen, trykker du på "Beskrivelse i utskrift" etter du har trykket på den blå I-knappen for å vise veipunktdetaljeri veipunktmenyen.

Image RemovedImage Added

Der kan du enten skrive inn den infoen du selv vil, eller du kan kopiere hele cachens beskrivelse, og gjøre nødvendige endringer (som f.eks. å ta vekk ting du ikke trenger, legge inn oversettelser osv).

...

Trykk på knappen "Kopier beskrivelse fra cache" om du ønsker å kopiere cachens beskrivelse. Når du er ferdig, lagrer du med "Lagre"-knappen.

Veipunkter som har beskrivelse registrert, vil få dette lille ikonet i lista: Image Added

Inkludere beskrivelsene i utskrift

...