Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En del annen funksjonalitet, som utskrift, turpakkegenerering og lignende er også deaktivert for turer som er markert som kladd.

Du vil få en advarsel på alle turer som er markert som kladd:

Image Added