Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alle turer får automatisk generert rute via Graphhopperog Graphhopper og OpenStreetMap.

Ruteberegning gjøres basert på turtype, slik at f.eks. en sykkeltur, vil være optimalisert for nettopp sykler. Ruter beregnes etter den rekkefølgen cachene ligger i turen, det er ingen automatisk optimalisering her.

...

Du kan lese mer om hvordan du bidrar her og på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners'_guide

Innstillinger

Du kan velge om rute skal beregnes for cacher med forskjellig prioritet, om du ønsker å beregne stopptid for ekskluderte cacher, bomveier og vekting i turen via "Endre tur→ Endre turinfo/veipunkter" og instillinger 

Image Added Image Added

Image Added