Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På cacher du har lagret notater på, vil notatet havne rett over cachebeskrivelsen i detaljvinduet:

Image RemovedImage Added

Hvis valgt i utskriftsdialogen, vil notatet havne på samme plass som kommentarer lagt til på cachetur.no.

...