Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avhengig av varslingsinnstillingene til brukeren du la inn, vil det sendes ut et e-postvarsel.

Medlemsnivåer

Gruppeeier: Har alle rettigheter
Gruppeadministrator: Har tilgang til å administrere gruppa, legge til medlemmer, arrangere gruppeturer og lage gruppeannonseringer
Gruppearrangør: Har tilgang til å arrangere gruppeturer og lage gruppeannonseringer
Gruppemedlem: Har tilgang til å arrangere gruppeturer
Observatør: Har begrensede tilganger på gruppeturene, kan ikke melde seg på uten å først bli invitert på hver enkelt tur