Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Widget Connector
width1140
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=bfTds2bzsXw
height641

Registrere bruker

Start med å fullføre registreringsveiviseren, det kan være lurt å velge samme brukernavn som du har på geocaching.com. Vær oppmerksom på at brukeren din ikke opprettes før du har bekreftet e-postadressen din med å skrive inn koden du mottar.

...