Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Har du allerede korrigerte koordinater for cachen i turen din, vil et valg for å beholde de eksisterende vise vises først.

Finner cachetur.no flere koordinater (f.eks. når du har angitt parkeringskoordinater), vil de dukke opp i samme rekkefølge som de er lagt inn i, med den første automatisk valgt.

...