Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å samarbeide med andre organisasjoner, tiltak, eventer og arrangementer i cachemiljøet.

Vi har en stor tro på at samarbeid gjør oss alle sterkere, og gir miljøet et samlet sett bedre tilbud.


Dersom du/din forening har en idé som kan være positiv for oss alle, vil vi gjerne høre fra deg!